Pre Apokalyps

sustainability

        Pre Apokalyptiskt - före undergången / uppenbarelsen

 Världen har inte gått under än! Så vi har alla möjligheter att ändra vår livsstil.

 

Välkommen till Framtiden!

 Vi lever i ett ohållbart samhälle, som ger oss miljö- och hälsoproblem. Ur det perspektivet blir det ett problem att ekologisk hållbarhet inte är standard inom stadsplanering. Förändringar krävs, men åtgärder skjuts på framtiden. 

Hur kan vi förändra det?

 Ta del i framtiden redan nu!

 

 

 

  Hur gör man en ekologiskt hållbar livsstil attraktiv?

    

 Vi kan ofta läsa om aktuella miljöproblem, men det finns redan mycket kunskap som kan utnyttjas för att gå vidare i en bättre riktning. Trots kunskap verkar det som om beslutsfattare, byggherrar och landskapsarkitekter väljer att inte satsa på hållbarhet, utan prioriterar annat. Rådande politik och stadsplanering är en viktig del, samt byggföretags och arkitektfirmors val.

Ska vi nå miljömålen bör vi väl prioritera annorlunda? Dagens planering bygger på ett förlegat ekonomiskt system, där projekt i första hand måste vara kommersiellt gångbara istället för ekologiskt hållbara. Även där fokus ligger på hållbarhet, blir det ofta ekonomin som avgör. Jag anser att det borde vara tvärtom – hållbarhet först! Då följer en långsiktigt god ekonomi.

Hållbarhet borde bli norm, inte ett extra tillval. Hållbar design kan bli det attraktivaste alternativet, med bestämmelser som underlättar. Landskapsarkitekter kan både efterfråga hållbar planering och besvara kraven genom att designa för hållbarhet.  

Det handlar inte om att offra sig för världen - en välmående värld gör allas liv bättre! 

 

 

Dagens tanke: Bilen som stadsplanerare?

Nu när det verkar osäkert om bilar kommer kunna tillåtas vara vårt viktigaste transportmedel i längden, är det verkligen klokt att fortsätta låta bilen styra stadsplaneringen?

 

                                                 >>   Senaste inspiration:  <<

jqxENMKaeCU

HOME - en film om planeten vi bor på och vad vi gör med den

 

Mer INSPIRATION

 Testa din klimatpåverkan: http://www.stockholm.klimatkontot.se/

http://www.youtube.com/user/Cop15#p/p   (youtube-kanal om climate change)

 

Sqwd_u6HkMo